Fałszywe poczucie bezpieczeństwa:

Obszary w dzielnicy Praga Południe

Wszystkie dzielnice
mapa
Wszystkie nieruchomości dzielnicy
Lp. Obszar Budynki Lokale
1 30110 1 50
2 30113 8 269
3 30505 8 928
4 30512 1 50
5 30515 17 620
6 30530 11 1400
7 30605 10 539
Ilość budynków
56
Ilość lokali
3856
Wszystkie dzielnice

W tabeli znajdują sumaryczne ilości lokali i budynków posadowionych na gruntach nie będących ani własnością, ani w użytkowaniu wieczystym ich użytkowników.

Wolontariusze mile widziani


* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.

Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci&L=pl. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).