Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

2 lipca 2018 w Cafe Demokracja miało miejsce spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich - dr Adamem Bodnarem. Kawiarnia mieści się na 3 piętrze domu handlowego braci Jabłkowskich przy Brackiej 25.

Najpierw dr Bodnar obszernie omówił katalog naruszanych w Polsce praw człowieka. Było między innymi o prawach osób niepełnosprawnych, kobiet, osób pozbawionych wolności, braku dostępności do oświaty w mniejszych ośrodkach. Mówił o problemach finansowych biura, malejącym budżecie i wzroście ilości skarg, którym nie nadano biegu z powodu problemów kadrowych. Problemy kadrowe wynikają oczywiście z niemożliwości zatrudnienia większej ilości pracowników. Ostatnio wpłynęło ponad 1000 spraw związanych ze skargą nadzwyczajną. Ze względu na brak "mocy przerobowych" skargi te po prostu są odkładane do późniejszego rozpatrzenia. Dr Bodnar zamierza wystąpić do Premiera RP o przyznanie środków finansowych z rezerwy budżetowej na zatrudnienie dodatkowych pracowników.

Następnie pytania zadawały osoby, które przyszły na spotkanie. Dominował aktualny temat ustawowy zmieniającej skład Sądu Najwyższego. Były jednak zgłaszane też inne problemy w tym indywidualne. Ja mówiłem o domach wzniesionych w Warszawie na gruntach dzierżawionych. Odnosząc się do mojej wypowiedzi rzecznik stwierdził, że ten temat pojawia się corocznie w jego sprawozdaniach.

Następnego dnia złożyłem w biurze RPO informację o działaniach podejmowanych w obecnej kadencji przez posłów.

2018-07-10 10:19

Zawarte w blogu poglądy są wyrazem prywatnych opinii autora i nie reprezentują stanowiska jakiejkolwiek organizacji.