Fałszywe poczucie bezpieczeństwa:

Nieruchomości w obszarze 70806

Dzielnica Bielany

Cała dzielnica Bielany
mapa
Lp. Ulica Numer Lokale
1 Wólczyńska 3 * 50
2 Wólczyńska 7 * 50
3 Wólczyńska 9 * 50
4 Wólczyńska 11 * 50
5 Wólczyńska 17 * 50
Ilość budynków
5
Ilość lokali
250
Cała dzielnica Bielany

* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.

Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci&L=pl. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).