Mieszkasz na Warszawie, zapłaciłeś za budowę swojego mieszkania i myślisz, że jesteś jego właścicielem ?

Sprawdź, czy to prawda!

Ponad 40 tysięcy rodzin zamieszkujących Warszawę zajmuje lokale, które formalnie należą do miasta. Tak, należą do miasta stołecznego Warszawy...

Ogromna większość osób, których dotyczy problem, nie ma świadomości, że mieszkanie nie jest ich własnością.

Jak to możliwe?

Ponad 700 budynków mieszkalnych w Warszawie zostało pobudowanych na gruntach, które spółdzielnie mieszkaniowe dzierżawią od miasta. Spółdzielnie nie mają ani prawa własności, ani prawa do wieczystego użytkowania tych gruntów.

Zgodnie z prawem (art. 48 k.c.) właścicielem budynków wzniesionych na wydzierżawionej działce jest właściciel działki, czyli – w tym przypadku – miasto Warszawa.

Dzierżawa to nie własność. To problemy!

Brak prawa własności oznacza, że nie jesteś gospodarzem w swoim domu:

Sprawdź czy Twój adres jest na tej liście

* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.