Wydarzenia związane z próbą

odzyskania własności


Data Wydarzenie Dokument
2022-10-27 Projekt ustawy zmieniającej dzierżawę w użytkowanie wieczyste wpis blogu
2022-01-21 Nieuregulowany stan prawny? wpis blogu
2021-10-18 Ulga podatkowa niedostępna wpis blogu
2021-10-18 Definicja mafii spółdzielczej źródło zewnętrzne
2020-08-26 Apel do wolontariuszy wpis blogu
2020-08-18 Lista budynków w całej Warszawie Zestawienie budynków
2020-07-01 Wystąpienie PRO w sprawie członkostwa w spółdzielni wystąpienie
2020-02-28 Spotkanie z Prezydentem Warszawy - Rafałem Trzaskowskim YouTube
2019-12-19 Moja pierwsza prawomocnie wygrana sprawa czynszowa wyrok
2019-09-02 Rzetelna opinia biegłej sądowej opinia
2019-03-08 List do Radnych Nowoczesnej odpowiedź na interpelację
2019-01-10 Wysłanie pisma do Ministra Patryka Jakiego pismo
2019-01-09 Wysłanie maila do Departamentu Mieszkalnictwa mail
2019-01-07 Pismo do prezydenta Rafała Trzaskowskiego po zignorowaniu przez niego wniosku o spotkanie pismo z załacznikami
2018-12-28 Do strony dodałem chronologiczną listę wydarzeń związanych ze stanem prawnym budynków na gruntach dzierżawionych.
2018-12-26 Wniosek o spotkanie z prezydentem Rafałem Trzaskowskim wniosek
2018-12-21 W stosownym terminie złożyłem odwołanie od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej. odwołanie
2018-12-20 Radny Paweł Sawicki złożył interpelację. interpelacja
2018-12-18 Na stronie umieściłem projekt uchwały, której podjecie przez Radę Warszawy rozwiązałby problemy własności budynków na gruntach dzierżawionych. projek
2018-12-14 Poczta przyniosła decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej. decyzja
2018-12-14 Przypomniałem jednostronna korespondencję z Komisją Rozwoju Gospodarczego w kadencji 2014-2018 maile
2018-12-08 List do radnych Nowoczesnej w sprawie gruntów dzierżawionych treść listu
2018-10-19 Nadeszła częściowa odpowiedź dotycząca gruntów dzierżawionych w większości dzielnic. odpowiedź
2018-10-15 Nadeszła odpowiedź Hanny Gronkiewicz-Waltz na pismo wiceministra Patryka jakiego Pismo HGW
2018-10-02 Po odmowie udostępnienia informacji dotyczącej gruntów dzierżawionych na Mokotowie i Ursynowie wysłałem uzasadnienie. uzasadnienie
2018-09-17 Wysłałem uzupełniające pismo do Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz odnoszące się do pisma wiceministra Patryka jakiego. moje psmo
2018-09-14 Nadejście kopi pisma wiceministra sprawiedliwości pana Patryka Jakiego adresowanego do Hanny Gronkiewicz-Waltz. pismo
2018-09-07 W urzędzie miasta złożyłem wniosek o udostępnienie aktualnych informacji dotyczących budnków na gruntach dzierżawionych w całej Warszawie. wniosek
2018-07-04 Po spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich złożyłem w jego biurze informację dotyczącą sytuacji prawnej i szacowanego zasięgu problemu budynków wzniesionych na gruntach dzierżawionych. do RPO
2018-07-03 W czasie kampanii samorządowej 2018 byłem na spotkaniach z dwoma kandydatami.
2018-02-22 Sąd Okręgowy wydał wyrok potwierdzający, że spółdzielnia nie może naliczać czynszu w przypadku, gdy nie ma ani własności, ani prawa użytkowania wieczystego gruntu. uzasadnienie
2017-08-28 Odpowiedź na interpelację posła Grzegorza Furgo odpowiedź
2017-07-21 Interpelacja Posła Grzegorza Furgo w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego gruntów dzierżawionych. interpelacja
2017-03-12 Odpowiedź na interpelacje posła Mirosława Suchonia. odpowiedź
2017-03-10 Odpowiedź na interpelację posła Nowoczsnej - Zbigniewa Gryglasa. odpowiedź
2017-03-09 Siedmioosobowy skład Sądu Najwyższego podjął uchwałę w sprawie terminu przedawnienia roszczeń spółdzielni względem członków. uzasadnienie
2017-02-03 Poseł Nowoczesnej - Zbigniew Gryglas złożył w Sejmie interpelacje w sprawie budynków na gruntach dzierżawionych. interpelacja
2017-01-10 Interpelacja radnego Pawła Lenarczyka w Rady Gminy Warszawa Ursynów. interpelacja
2016-12-02 Przymierzam się do wytoczenia sprawy sądowej miastu i spółdzielni. Działali razem i w porozumieniu aby zostawić mnie na lodzie. Napisałem i złożyłem pismo pogróżki
2016-11-30 Prezesi spółdzielni zawsze wiedli wygodne życie na koszt podległych sobie lokatorów. Na koszt, bo lokatorzy zapewniają im w godziwe przychody. Co miesiąc płacą w formie eksploatacji podatkowej. opinia
2016-11-18 Na Ursynowie nieśmiało ruszył proces ustanawiania użytkowania wieczystego na rzecz spółdzielni mieszkaniowych. PASSA
2016-09-16 Po co ta strona została założona i na co liczę. Przy okazji parę słów na temat technologii.
2016-09-15 Posłanka Nowoczesnej Kornelia Wróblewska przesłała do Rządowego Centrum Legislacji założenia modyfikacji projektu ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego we współwłasność. projekt modyfikacji
2016-08-31 Rządowe Centrum Legislacji publikowało projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego we współwłasność. projekt ustawy
1997-08-23 Jak znalazłem się w Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze". Dlaczego uważam, że spółdzielnia mnie okradła. Jakie toczę batalie sądowe.