Fałszywe poczucie bezpieczeństwa:

Obszary w dzielnicy Wola

Wszystkie dzielnice
mapa
xxxxxxxxxxxxxxx
Wszystkie nieruchomości dzielnicy
Lp. Obszar Budynki Lokale
1 60203 1 26
2 60204 1 73
3 60404 1 29
4 60606 6 497
5 60702 24 3064
Ilość budynków
33
Ilość lokali
3689
Wszystkie dzielnice

W tabeli znajdują sumaryczne ilości lokali i budynków posadowionych na gruntach nie będących ani własnością, ani w użytkowaniu wieczystym ich użytkowników.

Wolontariusze mile widziani


* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.

Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci&L=pl. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).