Interpelacja

Na początku lutego 2017 poseł .Nowoczesnej - Zbigniew Gryglas skierował do ministra infrastruktury i budownictwa interpelację w sprawie nieuregulowanego stanu prawnego gruntów. Pełen tekst interpelacji znajduje się na sejmowej stronie internetowej: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2897E47A.

Interpelacja powołuje się miedzy innymi na zebrane przeze mnie dane dotyczące ilości budynków posadowionych na gruncie dzierżawionym oraz udostępnione mi przez pana Romana Karneńskiego dane dotyczące areału gruntu będącego własnością miasta stołecznego Warszawy, a jedynie wydzierżawionego spółdzielniom mieszkaniowym.

Podobna interpelację wystosował poseł Mirosław Suchoń: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3B95E640.


Odpowiedź na pierwszą interpelację przyszła szybko: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=22228D83&view=null. Nie wiem dlaczego, ale spodziewałem się czegoś innego.Odpowiedź na drugą interpelację została udzielona nieco później metodą copy/paste: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=506AFD3D.

2017-02-13 16:05

Zawarte w blogu poglądy są wyrazem prywatnych opinii autora i nie reprezentują stanowiska jakiejkolwiek organizacji.