Okres przedawnienia

W dniu 9 marca skład 7 sędziów Sądu Najwyższego podjął ważną uchwałę. Posiedzeniu przewodniczył SSN Jacek Gudowski, sprawozdawcą była SSN Monika Koba, a w posiedzeniu brali także udział SSN Wojciech Katner, SSN Henryk Pietrzkowski, SSN Krzysztof Strzelczyk, SSN Monika Wysocka i SSN Kazimierz Zawada.

Wobec rozbieżności w orzecznictwie zachodziła konieczność ustalenia czy roszczenie spółdzielni mieszkaniowej wobec członka o uzupełnienie wkładu budowanego jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się z upływem 3 lat.

Sąd podjął uchwałę, iż takie roszczenie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się z upływem 3 lat (art. 118 kodeksu cywilnego). W ustnym uzasadnieniu sąd stwierdził, że z analizy prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynika, iż spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą. Ponadto brak jest uzasadnienia dla ustanowienia odrębno reżimu prawnego w stosunkach pomiędzy spółdzielnią, a członkami.

Wyrok został opublikowany: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III CZP 69-16.pdf.

2017-03-09 12:24

Zawarte w blogu poglądy są wyrazem prywatnych opinii autora i nie reprezentują stanowiska jakiejkolwiek organizacji.