95% bonifikaty - nie dla wszystkich

Przez 10 lat w Warszawie obowiązywały wynikające z ustawy stawki bonifikat za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Na początku czerwca 2017 Rada Warszawy podjęła uchwałę na mocy której użytkownik wieczysty - osoba fizyczna lub spółdzielnia mieszkaniowa uzyska 95% bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Wszystko pięknie, ale uchwała pomija lokatorów, którzy za własne pieniądze zlecili spółdzielnią mieszkaniowym wybudowanie domów lub mieszkań. Teraz te mieszkania i domy stanowią gminny zasób nieruchomości, czyli są to w istocie mieszkania komunalne.

Trwałym efektem wznoszenia domów przez dzierżawców gruntu jest własność budynków. Należą one do miasta stołecznego Warszawy, co wynika z art. 48 i art. 235 § 1 k. c. Jak wynika z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami oraz art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - budynki takie wchodzą w skład gminnego zasobu nieruchomości.

2017-07-04 13:31

Zawarte w blogu poglądy są wyrazem prywatnych opinii autora i nie reprezentują stanowiska jakiejkolwiek organizacji.