Kolejna interpelacja

Na początku 2017 dwaj posłowie .Nowoczesnej - Zbigniew Gryglas i Mirosław Suchoń skierowali do ministra infrastruktury i budownictwa interpelację w sprawie nieuregulowanego stanu prawnego gruntów: http://wlasnosc.waw.pl/blog/post/14.

W połowie roku 2017 kolejną interpelację w tej sprawie złożył poseł Platformy (przedtem .N) Grzegorz Furgo: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2AC805B7.

Odpowiedź http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4D37BB86&view=null jest podobna do poprzednich. Problem jest ponoć marginalny i powstał z winy Sądu Najwyższego, który zinterpretował prawo. Ministerstwo szacuje, że mieszkań w budynkach wzniesionych na gruncie z nieuregulowanym stanem prawnym jest 98 - 140 tysięcy. Wydaje się to grubym niedoszacowaniem, skoro w samej dzielnicy Warszawa-Ursynów takich mieszkań jest ponad 14 tysięcy.

W II kwartale przewidziana jest skierowanie projektu założeń do ustawy do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Nie wierzę...

2017-10-16 07:10

Zawarte w blogu poglądy są wyrazem prywatnych opinii autora i nie reprezentują stanowiska jakiejkolwiek organizacji.