Projekt ustawy uwłaszczeniowej

W sierpniu 2016 roku w Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów. Instytucje państwowe oraz zainteresowane organizacje zgłaszały uwagi do tego projektu. Uwagi zgłosiła także poseł Nowoczesnej - Kornelia Wróblewska.

Modyfikacje autorstwa pani poseł zmierzały do objęcia ustawą również terenów dzierżawionych od jednostek samorządu terytorialnego. Wzniesione na dzierżawionych ternach budynki mieszkalne w aktualnym stanie prawnym są własnością samorządów. Po przyjęciu modyfikacji i wejściu ustawy w życie automatycznie otwierałaby się droga do uregulowania stanu prawnego tych budynków.

Niestety, propozycje poseł Wróblewskiej nie zostały dostrzeżone, a proces legislacyjny utknął na początkowym etapie.

2017-05-21 12:15

Zawarte w blogu poglądy są wyrazem prywatnych opinii autora i nie reprezentują stanowiska jakiejkolwiek organizacji.