Szeroki wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej

Ponieważ przez 2 lata nikt się nie kwapił, żeby uzupełnić dane dotyczące (poza Ursynowem) innych dzielnic złożyłem w ratuszu odpowiedni wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej.

Po miesiącu z kawałkiem dostałem częściową odpowiedź. Urząd domagał się uzasadnienia - co też zrobiłem. Niestety, urzędu to nie przekonało i sprawa została zamknięta.

Ale biurokracji musiało stać się zadość. 14 grudnia Polska Poczta przyniosła mi decyzję 4/2018 wraz z uzasadnieniem dlaczego odmówiono mi udostępnienia informacji publicznej. Na końcu znajduje się pouczenie, iż przysługuje mi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.Oczywiście z tej możliwości skorzystałem i przed Świętami złożyłem odwołanie.

 

2018-09-07 11:25

Zawarte w blogu poglądy są wyrazem prywatnych opinii autora i nie reprezentują stanowiska jakiejkolwiek organizacji.