Próba spotkania z prezydentem Warszawy

W poprzedniej kadencji nie udało mi się spotkać z prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz. Próby rozpocząłem w lutym 2015 roku. Ostatecznie zniechęciłem się po trzecim przypomnieniu w sierpniu 2018.

Miałem nadzieję, że prezydent Rafał Trzaskowski przynajmniej na początku swojej kadencji będzie bardziej skłonny nadstawiać ucha na głosy mieszkańców miasta. Wniosek o rozmowę złożyłem 26 listopada 2018.

Nic z tych rzeczy. Albo zahartowani od wielu lat urzędnicy od razu wyrzucają podobne wnioski do kosza, albo nowa władza tyleż samo interesuje się problemami z którym zgłaszają się do niej niedawni wyborcy. Odczekałem przewidziany w k.p.a. termin i złożyłem w biurze podawczym nowe pismo. Tym razem posunąłem się do pogróżek. Może one rusza urzędników? A może będą dalej udawać, że problemu nie ma?

2019-01-07 14:09

Zawarte w blogu poglądy są wyrazem prywatnych opinii autora i nie reprezentują stanowiska jakiejkolwiek organizacji.