Mówił dziad do obrazu - po raz koleny

Prezydent Warszawy - Rafał Trzaskowski wybrał się z "gospodarską wizytą" na Ursynów. Była zatem okazja do przypomnienia mu o nieuregulowanym stanie prawnym gruntów na Ursynowie. Jeden z sąsiadów nagrał i powiesił na YouTube wystąpienie pani Marzeny Sosnowskiej - prezes jednej ze spółdzielni mieszkaniowych.

Jaki będzie rezultat - wiadomo. Kobieta powiedziała swoje, pan Prezydent zrobił zatroskaną minę, a złożone w urzędzie papiery po raz kolejny trafią do czarnej... dziury.

Na marginesie trzeba wyjaśnić, że 29-letnią umowę dzierżawy zawarła w roku 1997 Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Metrze. Ta umowa została uznana przez wojewodę za obejście prawa, ale władze samorządowe pismem wojewody się nie przejęły. Wprawdzie Rada Gminy Warszawa Ursynów w roku 2000 podjęła uchwałę umożliwiającą spółdzielni objęcie dzierżawionego gruntu w użytkowanie wieczyste - czyli doprowadzenie do sytuacji zgodności z prawem, ale spółdzielnia nie była takim rozwiązaniem zainteresowana. Później ze spółdzielni Przy Metrze wydzieliły się spółdzielnie Migdałowa II i Migdałowa.

Pod koniec roku 2018 spółdzielnia Przy Metrze wystąpiła z pozwem o zastępcze oświadczenie woli w zakresie ustanowienia prawa wieczystego użytkowania działki 4/42, na której znajdują się domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej. Pozew dotyczył tylko niewielkiego fragmentu wydzierżawionego na 29 lat gruntu. W lutym 2020 Sąd Okręgowy powództwo spółdzielni oddalił. Zapaleńcy mogą posłuchać uzasadnienia. Jest też pisemne uzasadnienie. Lata lecą, a nic się nie zmienia.

W 2020 roku Są Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego. Uzasadnienie jest bardzo podobne.

2020-03-04 08:29

Zawarte w blogu poglądy są wyrazem prywatnych opinii autora i nie reprezentują stanowiska jakiejkolwiek organizacji.