Nieuregulowany stan prawny?

Latami byłem przekonany, że w stosunku do budynków posadowionych przez spółdzielnie mieszkaniowe na gruncie dzierżawionym od samorządu terytorialnego można używać określenia "nieuregulowany stan prawny".

Myliłem się!

Stan prawny był i jest uregulowany. Wprawdzie lokatorzy takich budynków zapłacili za ich wzniesienie, ale w księgach wieczystych wskazany jest właściciel - zwykle miasto stołeczne Warszawa. Z nieuregulowanym stanem prawnym mielibyśmy bowiem doczynienia tylko w przypadku budynków dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

Z czego to wynika? Ano z treści art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W roku 2021 został ogłoszony jednolity tekst ustawy, który można pobrać ze strony Sejmu RP.

Skoro księgi wieczyste istnieją i jest w nich wskazany właściciel, któremu przysługują do nieruchomości prawa rzeczowe - nie może być mowy o nieuregulowanym stanie prawnym.

Ponad 40 tysięcy rodzin w warszawie zostało po prostu okradzionych. Zapłacili za wybudowanie lokali, ale nie stali się ich właścicielami. Wspólnikami w tym procederze są spółdzielnie mieszkaniowe i władze samorządowe,

2022-01-21 13:56

Zawarte w blogu poglądy są wyrazem prywatnych opinii autora i nie reprezentują stanowiska jakiejkolwiek organizacji.