Fałszywe poczucie bezpieczeństwa:

Nieruchomości w całej dzielnicy Ochota

Obszary dzielnicy Ochota
mapa
Lp. Obszar Ulica Numer Lokale
1 20202 Daleka 1/3 66
2 20307 Dobosza 2 20
3 20307 Dobosza 4/6 20
4 20307 Dobosza 5 30
5 20307 Dobosza 10 44
6 20307 Dobosza 12 1
7 20208 Grójecka 77 49
Ilość budynków
7
Ilość lokali
230
Obszary dzielnicy Ochota

* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.

Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci&L=pl. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).