Fałszywe poczucie bezpieczeństwa:

Nieruchomości w całej dzielnicy Praga Północ

Obszary dzielnicy Praga Północ
mapa
Lp. Obszar Ulica Numer Lokale
1 41407 Al. Tysiąclecia 151 480
2 41403 Białostocka 7 * 50
3 41403 Białostocka 9 * 50
4 41403 Białostocka 11 * 50
5 41506 Jagiellońska 2 * 50
6 41506 Jagiellońska 4 * 50
7 41506 Jagiellońska 6 * 50
8 41407 Kijowska 11 430
9 41407 Korsaka 1 253
10 41404 Łochowska 1/29 154
11 41404 Łochowska 34 17
12 41401 Łomżyńska 15/25 132
13 41407 Markowska 6 253
14 41401 Radzymińska 52a 11
15 41401 Radzymińska 54/58 99
16 41401 Radzymińska 60/66 99
17 41401 Radzymińska 68/72 132
18 41404 Siedlecka 1/15 264
19 41404 Siedlecka 16/24 176
20 41201 Szanajcy 3 * 50
21 41404 Wołomińska 19 63
22 41407 Ząbkowska 40 180
Ilość budynków
22
Ilość lokali
3093
Obszary dzielnicy Praga Północ

* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.

Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci&L=pl. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).