Fałszywe poczucie bezpieczeństwa:

Nieruchomości w obszarze 40322

Dzielnica Białołęka

Cała dzielnica Białołęka
mapa
Lp. Ulica Numer Lokale
1 Nagodziców 2 * 50
2 Nagodziców 3 * 50
3 Śreniawitów 1 * 50
4 Śreniawitów 2 * 50
5 Śreniawitów 4 * 50
6 Śreniawitów 5 * 50
7 Śreniawitów 7 * 50
8 Śreniawitów 12 * 50
Ilość budynków
8
Ilość lokali
400
Cała dzielnica Białołęka

* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.

Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci&L=pl. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).