Fałszywe poczucie bezpieczeństwa:

Nieruchomości w obszarze 20307

Dzielnica Ochota

Cała dzielnica Ochota
mapa
Lp. Ulica Numer Lokale
1 Dobosza 2 20
2 Dobosza 4/6 20
3 Dobosza 5 30
4 Dobosza 10 44
5 Dobosza 12 1
Ilość budynków
5
Ilość lokali
115
Cała dzielnica Ochota

* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.

Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci&L=pl. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).