Fałszywe poczucie bezpieczeństwa:

Nieruchomości w obszarze 41403

Dzielnica Praga Północ

Cała dzielnica Praga Północ
mapa
Lp. Ulica Numer Lokale
1 Białostocka 7 * 50
2 Białostocka 9 * 50
3 Białostocka 11 * 50
Ilość budynków
3
Ilość lokali
150
Cała dzielnica Praga Północ

* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.

Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci&L=pl. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).