Fałszywe poczucie bezpieczeństwa:

Obszary w dzielnicy Mokotów

Wszystkie dzielnice
mapa
Wszystkie nieruchomości dzielnicy
Lp. Obszar Budynki Lokale
1 10102 1 50
2 10109 1 50
3 10120 1 50
4 10124 1 50
5 10206 1 50
6 10309 1 50
7 10419 1 50
8 10420 3 150
9 10511 1 50
10 10516 1 50
11 10530 7 350
12 10557 16 800
Ilość budynków
35
Ilość lokali
1750
Wszystkie dzielnice

W tabeli znajdują sumaryczne ilości lokali i budynków posadowionych na gruntach nie będących ani własnością, ani w użytkowaniu wieczystym ich użytkowników.

Wolontariusze mile widziani


* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.

Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci&L=pl. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).