Urzędowe zestwienie

Dwa lata temu złożyłem wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej o wskazanie adresów budynków wzniesionych na gruntach dzierżawionych. Nadeszły szczątkowe informacje przeważnie niezgodne ze stanem faktycznym. Burmistrzowie Mokotowa i Ursynowa nie odpowiedzieli wcale.

Na szczęście problemem zainteresował się mieszkający na Targówku pan Adam Rymski. Jego wniosek został potraktowany poważnie. Otrzymał informację z prawie wszystkich dzielnic Warszawy. Informację tę udostępnił mi, a ja wprowadziłem do bazy danych programu.

Panie Adamie - bardzo dziękuję.

2020-08-18 07:56

Zawarte w blogu poglądy są wyrazem prywatnych opinii autora i nie reprezentują stanowiska jakiejkolwiek organizacji.