Fałszywe poczucie bezpieczeństwa:

Nieruchomości w całej dzielnicy Praga Południe

Obszary dzielnicy Praga Południe
mapa
Lp. Obszar Ulica Numer Lokale
1 30605 Bohaterowicza 3 62
2 30605 Bohaterowicza 4 20
3 30605 Bohaterowicza 5/7 108
4 30605 Bohaterowicza 6 40
5 30605 Bohaterowicza 8 40
6 30605 Bukowskiego 1 40
7 30605 Bukowskiego 3 30
8 30605 Bukowskiego 5 81
9 30605 Bukowskiego 7 88
10 30605 Bukowskiego 8 30
11 30512 Fundamentowa 44 * 50
12 30505 Igańska 20 152
13 30505 Igańska 22 128
14 30505 Igańska 24 104
15 30505 Igańska 26 80
16 30505 Igańska 28 80
17 30505 Igańska 30 104
18 30505 Igańska 32 128
19 30505 Igańska 34 152
20 30530 Jarocińska 1 258
21 30110 Londyńska 8 * 50
22 30530 Łukowska 4 166
23 30530 Łukowska 6 176
24 30530 Łukowska 8 166
25 30515 Łukowska 30 204
26 30515 Łukowska 31 189
27 30515 Łukowska 37 40
28 30515 Łukowska 48 15
29 30515 Łukowska 50 15
30 30515 Łukowska 52 15
31 30113 Meksykańska 5 33
32 30113 Meksykańska 7 49
33 30113 Meksykańska 9 33
34 30515 Okuniewska 17 16
35 30515 Okuniewska 19 17
36 30515 Okuniewska 21 1
37 30515 Omulewska 12a 15
38 30515 Omulewska 14 15
39 30515 Omulewska 18 15
40 30515 Omulewska 20 15
41 30515 Sulejkowska 35 20
42 30515 Sulejkowska 39 10
43 30113 Wandy 14 48
44 30113 Wandy 16 28
45 30530 Witolińska 2 96
46 30530 Witolińska 4 94
47 30530 Witolińska 5 255
48 30530 Witolińska 6 94
49 30530 Witolińska 7a 0
50 30530 Witolińska 7 0
51 30530 Witolińska 8 95
52 30515 Zamieniecka 49 1
53 30515 Zamieniecka 56 17
54 30113 Zwycięzców 30 27
55 30113 Zwycięzców 32 27
56 30113 Zwycięzców 34 24
Ilość budynków
56
Ilość lokali
3856
Obszary dzielnicy Praga Południe

* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.

Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci&L=pl. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).