Fałszywe poczucie bezpieczeństwa:

Nieruchomości w obszarze 10530

Dzielnica Mokotów

Cała dzielnica Mokotów
mapa
Lp. Ulica Numer Lokale
1 Egejska 5 50
2 Egejska 6 50
3 Egejska 7 50
4 Egejska 8 50
5 Portofino 2 50
6 Portofino 6 50
7 Portofino 10 50
Ilość budynków
7
Ilość lokali
350
Cała dzielnica Mokotów

* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.

Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci&L=pl. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).