Fałszywe poczucie bezpieczeństwa:

Nieruchomości w obszarze 10309

Dzielnica Mokotów

Cała dzielnica Mokotów
mapa
Lp. Ulica Numer Lokale
1 Jana III Sobieskiego 105 50
Ilość budynków
1
Ilość lokali
50
Cała dzielnica Mokotów

* ilość lokali w budynku podana orientacyjnie.

Informacje na temat nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie danych udostępnionych w roku 2020 przez burmistrzów poszczególnych dzielnic. Aktualny stan własności można zweryfikować na podstawie mapy własności http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci&L=pl. Fragmenty map zostały skopiowane z tego zasobu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782, z późn. zm.).