Kolejne uwłaszczenie

Na początku grudnia 2023 dowiedziałem się od sąsiadów, że na sesji XCI Rady Warszawy może zostać podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej części nieruchomości położonej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy ul. F.M. Lanciego 7, 7A, 7B, udzielenia bonifikaty i ustanowienia służebności gruntowej. A mówiąc prościej - miało nastąpić uwłaszczenie spółdzielni.

Każda taka uchwała jest ważna, bo przybliża pozostałych lokatorów mieszkających w gminnym zasobie nieruchomości do uzyskania tytułu prawnego do lokalu a budowę którego zapłacili. Przygotowałem sobie czterominutowe wystąpienie, z wyprzedzeniem zapisałem się do głosu i przed 10:00 w czwartek 7 grudnia 2023 pojawiłem się w Pałacu Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina.

Niestety, tego dnia miała być też omawiana uchwała ustanawiająca strefę czystego transportu. Stawili się licznie wielbiciele bezgranicznej wolności  i kopcących samochodów. Dyskusja nad projektem uchwały przeciągała się w nieskończoność i pora na intersującą mnie uchwałę przypadła dopiero po 19:00. Odczytałem swoje przygotowane wystąpienie, poparł mnie również jeden z sąsiadów. Oto nagranie mojego speachu uzyskane pod koniec stycznia 2024. Do naszych głosów odniósł się jeden z wiceprezydentów Warszawy. Betonowy facet. Za sytuację obwiniał lokatorów domów, którzy nie potrafili wybrać sobie odpowiednich władz spółdzielni.

Potem odbyło się głosowanie. Wyniki szybko mignęły na monitorze, wszyscy radni jednogłośnie poparli uchwałę.

2023-12-08 07:20

Zawarte w blogu poglądy są wyrazem prywatnych opinii autora i nie reprezentują stanowiska jakiejkolwiek organizacji.